Пресметајте ја вредноста на износот потребен за користење на АТА Карнет:
Колкава е вкупната вредност на стоката за АТА Карнет
Колкав е бројот на предмети/ставки во АТА Карнет листата
Дали сте членка на Комората?
Дали сакате документите да бидат изработени по итна постапка?


Износот потребен за уплата изнесува:  0  €

* вредноста е дадена во EUR, со вклучен ДДВ од 18%. Уплатата е потребно да биде направена во денари по тековен среден курс на НБРМ

© Стопанска комора на Македонија, 2017